Historia spółki Eickhoff Polonia Ltd

Historia spółki Eickhoff Polonia 

=

1994

Utworzenie spółki Eickhoff Polonia Ltd. ze 100% udziałem niemieckiej spółki Gebr. Eickhoff Maschienenfabrik und Eisengiesserei GmbH zlokalizowanej na ul. Podleskiej 72 w Mikołowie (na terenie kopalni doświadczalnej Barbara).

=

1994

Sprzedaż pierwszych kombajnów ścianowych dla polskich kopalń: typu Eickhoff EDW-300LN dla kopalni Kleofas i typu Eickhoff EDW-230-2L-2W dla kopalni Halemba.

=

1997

Sprzedaż pierwszego kombajnu na rynek czeski typu Eickhoff EDW-230-2L2W dla kopalni Darkov.

=

1999

Dzierżawa pierwszego kombajnu ścianowego na rynku polskim typu Eickhoff EDW-230-2L-2W dla kopalni Halemba.

=

2002

Dostawa pierwszego kombajnu typu Eickhoff SL500 dla czeskiej kopalni Lazy.

=

2005

Dostawa kombajnu typu Eickhoff SL300 dla kopalni Jankowice.

=

2008

Rozpoczęcie regularnych dostaw i obsługi serwisowej kombajnów typu Eickhoff SL300 i Eickhoff SL500 dla czeskiej spółki OKD a.s. – łącznie dostarczono 13 sztuk maszyn.

=

2010

Przeniesienie siedziby spółki na ul. Lwowską 38 w Katowicach.

=

2017

Sprzedaż nowego kombajnu typu Eickhoff SL300 dla PG SILESIA Sp. z o.o.

=

2019

Przeniesienie siedziby spółki na ul. Porcelanową 18 w Katowicach do nowo nabytej nieruchomości.